info@halaluitvaart.nl

088 023 9600 (lokaal tarief)

Inschrijven

Mijn Halaluitvaart

Inschrijven

Mijn Halaluitvaart

UITVAARTDIENST

De uitvaartdienst bestaat uit een ervaren en professioneel opgeleid team van broeders en zusters met jarenlange ervaring in de islamitische uitvaartverzorging. Het team is in staat om snel, kundig en zorgzaam te handelen bij zowel een begrafenis in Nederland als bij een repatriëring naar het land van herkomst. De uitvaartdienst werkt samen met nagenoeg alle islamitische begraafplaatsen in Nederland. Daarnaast beschikt de uitvaartdienst over veel ervaring bij het repatriëren naar het land van herkomst (meer dan 160 landen).

Islamitische richtlijn m.b.t. de uitvaart

Islamitisch gezien is de uitvaart een verplichting voor iedere moslim die overlijdt.

Hoe ziet een islamitische uitvaart eruit?

De Islam beschouwt de dood als een transitie van dit leven naar een ander bestaan, genaamd het hiernamaals. Waar je terecht komt in het hiernamaals hangt af van je daden in dit leven. Om die reden is een islamitische uitvaart niet alleen bedoeld om afscheid te nemen van de overledene, maar vormt het ook een aangelegenheid om voor genade en barmhartigheid voor de overledene tot Allah te bidden.

De wassing

Een belangrijk onderdeel van de uitvaart is dat deze zo snel mogelijk plaatsvindt. Meteen na overlijden vindt de rituele wassing plaats (al-ghusl). Daarna wordt het lichaam gewikkeld in een witte doek (al-kaffan). Het lichaam wordt vervoerd naar de moskee waar het volgende rituele onderdeel wordt uitgevoerd.

Het gebed

Een islamitische uitvaart wordt beschouwd als een collectieve aangelegenheid waarbij de hele gemeenschap betrokken is. Dat blijkt dan ook uit deze fase waar een gemeenschappelijk gebed, vaak in een locatie van de moskee, wordt verricht voor de overledene. Dit gebed (salaat ad-djanaazah) kent specifieke kenmerken en regels waar de imam die het gebed leidt bekend mee is. De imam informeert de gelovigen over het verrichten van dit specifieke gebed.

De begrafenisplechtigheid

Na het gebed wordt de overledene vervoerd naar een islamitische begraafplaats in Nederland of naar een begraafplaats in het land van herkomst. Het graf is vaak al uitgegraven waarna de graflegging kan plaatsvinden. Dit vormt, tot aan de Dag des Oordeels, de laatste rustplaats voor de overledene.

Nazorg

In de periode na het overlijden blijft de gemeenschap solidair met de nabestaanden van de overledene door smeekbeden te verrichten voor zowel de nabestaanden als de overledene. Voor de nabestaanden wordt gebeden voor sterkte en geduld. Voor de overledene bidt men tot Allah en vraagt men om genade en barmhartigheid. De nabestaanden horen hun dierbare die overleden is nooit te vergeten en altijd te herinneren in hun smeekbeden.

Disclaimer

Aan de informatie in dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend.