info@halaluitvaart.nl

088 023 9600 (lokaal tarief)

Inschrijven

Mijn Halaluitvaart

Inschrijven

Mijn Halaluitvaart

HET FONDS

Over ons

Onze visie is iedere moslim in Nederland een laatste eer te bewijzen door zijn/haar uitvaart op een waardige, respectvolle en vooral Islamitische wijze plaats te laten vinden. Ongeacht afkomst of nationaliteit. Wij zijn er voor een ieder die islamitisch begraven wenst te worden. De behoefte voor een islamitische uitvaart leeft bij veel moslims in Nederland. De wens om de uitvaart op een islamitische wijze ten uitvoer te brengen blijkt voor de meeste moslims helaas niet betaalbaar en/of uitvoerbaar. Een van de gevolgen is dat de uitvaart op een andere manier ten uitvoer wordt gebracht dan vanuit een islamitisch perspectief verplicht en wenselijk is. Een ander ernstig gevolg is dat de kosten van de uitvaart in rekening worden gebracht bij de nabestaanden, die vaak eveneens niet over de financiële middelen beschikken om de kosten te voldoen. Nog een gevolg is dat het onnodig lang kan duren voordat de uitvaart wordt uitgevoerd en tot een goed einde kan worden gebracht. Gelet op de behoefte vanuit de gemeenschap heeft Stichting Takaaful NL een Islamitisch geïnspireerd solidariteitsfonds gerealiseerd.

Halaluitvaart is gebaseerd op Takaafu

Halaluitvaart baseert zich op Takaaful. Takaaful betekent solidariteit. Takaaful is vrij van elementen zoals rente en winstbejag. Takaaful heeft daarom ook geen winstoogmerk. Halaluitvaart is een non-profit organisatie met als doel de Islamitische gemeenschap in Nederland op een geoorloofde manier de uitvaart te laten uitvoeren.