info@halaluitvaart.nl

088 023 9600 (lokaal tarief)

Inschrijven

Mijn Halaluitvaart

Inschrijven

Mijn Halaluitvaart

Onze kernwaarden

Halaluitvaart maakt maatschappelijke impact door zich te baseren op islamitische kernwaarden die passen binnen de Nederlandse samenleving. Wij geloven dat de twee fundamentele kernwaarden: inclusiviteit en solidariteit zorgen voor verbinding en verbroedering tussen alle mensen in onze samenleving.

1. Inclusiviteit

Gelijkheid tussen mensen is een kernwaarde van de islam. De mensheid wordt gezien als één grote familie met dezelfde vader en moeder: Adam en Eva. De Koran zegt hierover:

‘O mensheid, Wij hebben jullie geschapen uit een man en een vrouw en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar leren kennen. Voorwaar de meest edele van jullie is bij Allah degene die het meest Allah vreest. Voorwaar, Allah is van alles op de hoogte, Alwetend.’ (49:13)

Uit de Koran blijkt dat diversiteit onder mensen, volkeren, stammen, religies, opvattingen, huidskleur, enz. een gunst is van God. Diversiteit is een kracht. Op basis hiervan is Halaluitvaart een inclusieve organisatie waarbij iedereen welkom is.

2. Solidariteit

Op het moment van tegenspoed kan zelfs de sterkste in de samenleving hulp nodig hebben. Wij geloven erin dat het ondersteunen van de ander een manier is om dichterbij God te komen. Vooral op een ingrijpend moment waarbij een dierbare overlijdt is saamhorigheid en zorg voor elkaar een verantwoordelijkheid. We geloven erin dat het nakomen van die verantwoordelijkheid leidt tot de tevredenheid en zodoende beloning van God. Die verantwoordelijkheid komen wij na door niet alleen financiële hulp te bieden zodat nabestaanden niet met schulden achterblijven, maar ook door educatie over islamitische uitvaartplanning en verantwoordelijkheid. Dit creëert vertrouwen binnen zowel de geloofsgemeenschap als de bredere gemeenschap.

3. Verbinden

We geloven dat door diversiteit in de samenleving als kracht te zien en door anderen te helpen in tijden van tegenspoed, verschillende mensen in de samenleving met elkaar verbonden raken. Het verbinden en verbroederen van mensen wordt aangemoedigd door de Profeet Muhammad ﷺ in de volgende overlevering (overgeleverd in het boek van at-Tirmidhie):

“Zal ik jullie niet berichten over een rang dat verheven is boven het vasten, het bidden en het geven van liefdadigheid?” Zij (de metgezellen) zeiden: “weldegelijk {bericht ons hierover} Boodschapper van Allah”. Hij ﷺ zei: “het verbinden met elkaar……