info@halaluitvaart.nl

088 023 9600 (lokaal tarief)

Inschrijven

Mijn Halaluitvaart

Inschrijven

Mijn Halaluitvaart

HOE WERKT HET?

Het proces bij een overlijdensgeval ziet er als volgt uit:

Stap 1. Een nabestaande van de overledene belt met het noodnummer (de meldkamer).

Stap 2. Een medewerker van Halaluitvaart verschijnt op locatie.

Stap 3. De medewerker vraagt naar het testament van de overledene. Als deze geen testament heeft wordt er een gesprek aangegaan met de nabestaanden om een lijst met wensen op te stellen.

Stap 4. Aan de hand van het testament/de wilsbeschikking/de wensen, het theologisch advies van de Geleerden en met inachtneming van de mogelijkheden beslist de Stichting over de hoedanigheid van de uitvaart. Een Halaluitvaart kan inhouden (maar niet uitsluitend of beperkt zijn tot): het afwikkelen van de formaliteiten; de rituele wassing verrichten; het inpakken van het stoffelijk overschot in een witte doek (kaffan); het plaatsen van het stoffelijk overschot in een kist; het verrichten van het rituele djanazah-gebed; het (zo kort mogelijk) bewaren van het stoffelijk overschot; het vervoeren van het stoffelijk overschot naar de begraafplaats; het afkopen van de grafrechten teneinde te voorkomen dat het graf wordt ontruimd; de repatriëring van het stoffelijk overschot naar het land van herkomst; het waarborgen van de islamitische richtlijnen.

Stap 5. Het verliezen van een dierbare is pijnlijk en brengt intense verdriet met zich mee. Daarom biedt Halaluitvaart daar waar mogelijk ook nazorg voor de nabestaanden om het verlies emotioneel te kunnen verwerken.

Aan de informatie in dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend.