info@halaluitvaart.nl

088 023 9600 (lokaal tarief)

Inschrijven

Mijn Halaluitvaart

Inschrijven

Mijn Halaluitvaart

RAAD VAN GELEERDEN

De Raad van Geleerden, onder leiding van Sheikh Said el Mokadmi, houdt toezicht op de activiteiten van het halaluitvaartfonds. Door toezicht te houden waakt de Raad van Geleerden voor de Islamitische en ethische richtlijnen waarop het halaluitvaartfonds is gebaseerd.

Sheikh Said el Mokadmi

Een persoonlijk bericht van de voorzitter van de Raad van Geleerden:

“Alle lof komt toe aan Allah – de Verhevene; vrede en zegeningen zij met Zijn Profeet (sallallahoe `alayhi wa sallam):

Lieve broeders, zusters en vrienden,

Het doet mij goed om te zien dat inmiddels vele gelovigen, die islamitisch begraven wensen te worden, zich vanuit solidariteit hebben verenigd in het Takaaful-concept. Takaaful staat dan ook voor solidariteit. Solidair en saamhorig zijn met elkaar, niet alleen in tijden van blijdschap en voorspoed maar ook in tijden van leed, verdriet en tegenspoed. Als voorzitter van de Raad van Geleerden heb ik de eer om ervoor te waken dat Stichting Takaaful Nederland in alle processen van de organisatie de behoefte van de geloofsgemeenschap voorop stelt, namelijk: het realiseren van een uitvaart die voldoet aan de islamitische principes.

Moge Allah ons allen behoeden en behouden.
Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh”,

Sheikh Said El Mokadmi
Voorzitter Raad van Geleerden

Meer over Sheikh Said El Mokadmi kunt u vinden op: www.sheikhsaid.nl