Wat is halaluitvaart

    • Home
    • Wat is halaluitvaart

Wat is Halaluitvaart

Onze werkwijze

Halaluitvaart financiert en verzorgt de gehele uitvaart van Moslims. Zowel de financiering als de verzorging van de uitvaart vindt plaats conform de Islamitische richtlijnen ten aanzien van financiering en uitvaartverzorging. Het proces bij een overlijdensgeval ziet er als volgt uit:

Stap 1. Een nabestaande van de deelnemer belt met het noodnummer dat staat vermeld op het bewijs van deelname dat iedere deelnemer ontvangt na betaling.p

Stap 2. Een medewerker van Halaluitvaart verschijnt binnen 3 uur op locatie.

Stap 3. De medewerker vraagt naar het testament van de overledene. Als deze geen testament heeft wordt er een gesprek aangegaan met de nabestaanden om een lijst met eisen en wensen op te stellen.

Stap 4. De Raad van Geleerden toetst het testament en/of de lijst met eisen en wensen om te voorkomen dat er elementen instaan die niet overeenkomen met de Islamitische richtlijnen van uitvaartverzorging.

Stap 5. De medewerker van Halaluitvaart neemt alle processen van de uitvaart uit handen van de nabestaanden. Vanaf de administratieve afwikkeling tot en met de begrafenis. De nabestaanden hoeven niks meer te doen. Het verliezen van een dierbare is pijnlijk en brengt veel verdriet mee. Daarom ontzorgt Halaluitvaart de nabestaanden door alles uit handen te nemen.

Halaluitvaart is gebaseerd op Takaaful

Halaluitvaart baseert zich op het Islamitisch alternatief voor verzekeren genaamd Takaaful. Takaaful is vrij van alle elementen die een conventionele verzekering Haram maken. Takaaful is dus geen verzekering maar een halal alternatief daarvoor. Takaaful heeft daarom ook geen winstoogmerk zoals de conventionele verzekeringen. Daarentegen is halaluitvaart een non-profit organisatie met als doel de Islamitische gemeenschap in Nederland op een geoorloofde manier de uitvaart te laten financieren.

Wat is het verschil tussen een Islamitisch uitvaartfonds en een conventionele uitvaartverzekering?

Op basis van de consensus van de schriftgeleerden zijn conventionele verzekeringen haram (ongeoorloofd). De Islamitische Fiqh Academie (Jeddah, Saudi Arabië), die bestaat uit niet minder dan 150 schriftgeleerden uit 45 landen heeft in haar Fatwa (wetsoordeel) verklaard dat de geleerden unaniem alle conventionele verzekeringen als Haram (ongeoorloofd) beschouwen. Reden hiervoor is het feit dat conventionele verzekeringen elementen bevatten van Riba (rente), Gharar (onzekerheid) en Maysir (gokken). Het Islamitisch alternatief genaamd “Takaaful” bevat deze elementen niet en is daarmee Halal (geoorloofd). Halaluitvaart is gebaseerd op Takaaful.

De Haram elementen in conventionele verzekeringen

  • Het element rente manifesteert zich in de investeringen en beleggingen van conventionele verzekeringen. Het vermogen van conventionele verzekeringen wordt geïnvesteerd in financiële producten zoals obligaties en derivaten die rente bevatten. Dit vermogen wordt vervolgens gebruikt om verzekernemers uit te betalen.
  • Daarnaast bevatten conventionele verzekeringen excessieve onzekerheid. Het is namelijk zeker dat de verzekeraar haar premie ontvangt en daarmee bevoorrecht is ten opzichte van de verzekernemer die niet zeker is welk bedrag hij ontvangt in geval van schade en mogelijk (bij geen schade) nooit iets zal ontvangen.
  • Deze onzekerheid is dermate hoog dat er sprake is van gokken (zijn kans beproeven, woordenboek van Dale). Het is de verzekeraar die hoopt dat er geen schade geclaimd wordt en daarmee ten koste van de verzekernemer winst maakt en het is de verzekernemer die op zijn beurt hoopt dat het ontvangen bedrag bij een claim hoger is dan de betaalde premies.