Noodfonds Corona

    • Home
    • Noodfonds Corona

Noodfonds Corona Pandemie  

 

Het Noodfonds Corona Pandemie is in het leven geroepen voor alle Moslims in Nederland, die geen uitvaartverzekering hebben of ontoereikend verzekerd zijn en komen te overlijden aan het virus. Lees meer over het fonds. Noodfonds Corona Pandemie.pdf

Bij overlijden aan het Corona virus stuurt de nabestaande een e-mail naar: corona@halaluitvaart.nl met de volgende informatie:

Achternaam overledene:

Voornaam overledene:

Geboortedatum:

Oorzaak:

Verzekering: wel of niet verzekerd:

Huidige locatie overledene:

Contactpersoon: naam en telefoonnummer.

Binnen 60 minuten zal het Team Halaluitvaart telefonisch contact opnemen met de contactpersoon.

 

Doneren 

In onze beveiligde betaalomgeving via onderstaande link:

 

https://useplink.com/payment/Gx2j9yr01hivV3eQuHtz/

 

IBAN NL08 INGB 0007 4704 28

T.N.V: Stichting Takaaful Nederland

Omschrijving: Noodfonds Corona Pandemie

 

Berichtgeving Corona Covid-19 Virus

 

Corona of geen Corona, het Halaluitvaart Team staat 24 uur per dag 7 dagen in de week klaar voor haar deelnemers. Wij houden de richtlijnen van het RIVM nauwlettend in de gaten en passen ons beleid daarop aan. Daarbij blijkt nogmaals de toegevoegde waarde van onze Raad van Geleerde. De richtlijnen worden in de gaten gehouden en het beleid wordt er dusdanig op aangepast dat alle processen conformeren aan de Islamitische principes. Op deze pagina houden wij onze deelnemers op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen.

18-03-2020 Berichtgeving inzake repatriëring naar land van herkomst.

Na de aankondiging van verschillende landen waaronder Marokko dat vluchten voor personenvervoer worden opgeschort, is repatriëring naar o.a. Marokko tot nader order helaas niet mogelijk. Achter de schermen hebben wij geprobeerd om de mogelijkheid te overwegen overledenen d.m.v. vrachtvervoer toch te kunnen repatriëren. Maar helaas is ook dat niet mogelijk. Dat wil zeggen dat deelnemers die deze maand overlijden en normaliter gerepatrieerd zouden worden hier in Nederland zullen worden begraven. Het kostenverschil is voor rekening van Halaluitvaart. Hiervoor hoeven deelnemers geen wijzigingen door te geven. Als bij overlijden blijkt dat repatriëring niet mogelijk is, wordt de uitvaartbestemming automatisch Nederland. Over de uitvaartkosten hoeft men zich geen zorgen te maken. Het bestuur heeft besloten dat deze voor rekening komen van Halaluitvaart.

Moge Allah jullie en jullie naasten behoeden en behouden.

 

Wat is Halaluitvaart

Onze werkwijze

 

Halaluitvaart financiert en verzorgt de gehele uitvaart van Moslims. Zowel de financiering als de verzorging van de uitvaart vindt plaats conform de Islamitische richtlijnen ten aanzien van financiering en uitvaartverzorging. Het proces bij een overlijdensgeval ziet er als volgt uit:

Stap 1. Een nabestaande van de deelnemer belt met het noodnummer dat staat vermeld op het bewijs van deelname dat iedere deelnemer ontvangt na betaling.p

Stap 2. Een medewerker van Halaluitvaart verschijnt binnen 3 uur op locatie.

Stap 3. De medewerker vraagt naar het testament van de overledene. Als deze geen testament heeft wordt er een gesprek aangegaan met de nabestaanden om een lijst met eisen en wensen op te stellen.

Stap 4. De Raad van Geleerden toetst het testament en/of de lijst met eisen en wensen om te voorkomen dat er elementen instaan die niet overeenkomen met de Islamitische richtlijnen van uitvaartverzorging.

Stap 5. De medewerker van Halaluitvaart neemt alle processen van de uitvaart uit handen van de nabestaanden. Vanaf de administratieve afwikkeling tot en met de begrafenis. De nabestaanden hoeven niks meer te doen. Het verliezen van een dierbare is pijnlijk en brengt veel verdriet mee. Daarom ontzorgt Halaluitvaart de nabestaanden door alles uit handen te nemen.

Halaluitvaart is gebaseerd op Takaaful

Halaluitvaart baseert zich op Takaaful. Takaaful is vrij van elementen zoals rente en winstbejag. Takaaful heeft daarom ook geen winstoogmerk. Halaluitvaart een non-profit organisatie met als doel de Islamitische gemeenschap in Nederland op een geoorloofde manier de uitvaart te laten uitvoeren.

Wat is het verschil tussen een Islamitisch uitvaartfonds en een uitvaartverzekering?

Op basis van de consensus van de schriftgeleerden zijn conventionele verzekeringen haram (ongeoorloofd). De Islamitische Fiqh Academie (Jeddah, Saudi Arabië), die bestaat uit niet minder dan 150 schriftgeleerden uit 45 landen heeft in haar Fatwa (wetsoordeel) verklaard dat de geleerden unaniem alle conventionele verzekeringen als Haram (ongeoorloofd) beschouwen. Reden hiervoor is het feit dat conventionele verzekeringen elementen bevatten van Riba (rente), Gharar (onzekerheid) en Maysir (kansspelen).